In het jaar 2013 is het principe van ‘Flipping the Classroom’ een hit aan het worden. Docenten zetten een deel van hun lessen via video, spraak en presentaties in YouTube. Leerlingen kunnen die lessen thuis of op school gaan volgen. De docent houdt tijd over voor verdieping en begeleiding. In dit artikel laat ik zien dat hierbij Quayn erg interessant kan zijn.
Door: Allard Bijlsma

flipping_the_classroom

Het idee achter FTC is dat de leerlingen de kans krijgen meer thuis aan de slag te gaan. De lessen/colleges met uitleg kan men voorafgaande aan een les, op pc of tablet bekijken. Hierdoor komen de leerlingen op school met de nodige basiskennis en kan de docent de les gebruiken voor verdere uitleg, verdieping en het verbinden van het geleerde. Groot voordeel is dat de leerling de uitleg later nog eens kan bekijken, bijvoorbeeld vlak voor een proefwerk of een tentamen. Veel leerlingen waarderen deze werkwijze. Docenten die op deze manier gaan werken, zullen eenmalig veel tijd moeten investeren hierin en daarna kunnen ze met minder energie aan het werk gaan of soms eens een dagje ziek zijn. Er zijn inmiddels goede voorbeelden op internet, die gezien het aantal hits, aan een behoefte voldoen. Bekendste voorbeeld is wel de Khan Academy, met uitleg voor vooral het vak wiskunde.

Maar hierbij moet niet vergeten worden dat er nog wel wat nadelen kleven aan deze werkwijze:

  • Het past niet bij de leerstijl van veel leerlingen. Die zullen hier geen of minder baat bij hebben.
  • Een online les is alleen zinvol als die aan minimale eisen van presentatie, gebruik van multimedia en inhoudelijke kwaliteit voldoet. Digitale lessen van slechte kwaliteit, hebben vaak een averechts leereffect. Knullige presentaties zijn geen pré voor een nieuwe baan of aanzien bij ouders en collega’s.
  • Leerlingen van andere scholen gaan je lessen ook massaal bekijken. Als dat vervolgens niet past bij de verdere werkwijze van hun docenten, is dit bekijken deels minder zinvol.
  • Als je flink aan de weg timmert, zal je veel aandacht krijgen via social media. Dat levert nieuwe contacten en daardoor juist weer veel tijdverlies. Ben je echt goed bezig, dan sta je in no time op congressen je verhaal te houden en dat levert de school op dat je er minder zal zijn. Dat zullen de leerlingen en ouders weer minder waarderen.
  • Een docent heeft geen idee of een leerling daadwerkelijk thuis deze lessen heeft bekeken en zo ja hoe lang. Er wordt vanuit een elo naar verwezen en het is daarna aan de leerling om dat wel of niet te gaan doen.
  • Doordat er meestal ook geen terugkoppeling is over het begrijpen van de inhoud van de video’s, kan een docent niet, voorafgaande les, al weten waar de knelpunten liggen.

Voor de laatste twee problemen biedt ons programma Quayn een prima oplossing. Door de video’s te embedden in een Quayn-project, kun je online als docent zien welke leerlingen de video hebben bekeken en hoe lang ze ernaar gekeken hebben. Door na afloop van elke video een aantal vragen te stellen, kan ook nog eens globaal gezien worden wat duidelijk is en wat extra uitleg in de les vereist. De projecten kunnen geïntegreerd worden in een lessenreeks in een elo.

Voorbeelden in Nederland:

Algemene informatie