De nieuwe digitale examens komen eraan. Speciaal hiervoor is een nieuw programma ontwikkeld, dat Facet heet. In 2013 zijn de eerste voorzichtige praktijktests gedaan. De komende jaren krijgt elke school voor vo en mbo hiermee te maken.
Door: Allard Bijlsma

facet

Het College voor Examens (CvE) is verantwoordelijk voor een groot aantal examens, waaronder de centrale examens in het voortgezet onderwijs (VO) en de centraal ontwikkelde examens (COEs) taal en rekenen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Een deel van de examens in het VO wordt op de computer afgenomen, in het mbo bij alle COE’s digitale examens. Het CvE ontwikkelt op dit moment in opdracht van het ministerie van OCW eennieuw computerexamensysteem , genaamd Facet. De eerste versie van dit systeem is in het voorjaar van 2013 getest op een zeer beperkt aantal scholen. In schooljaar 2013-2014 wordt een aantal pilots uitgevoerd, zowel in het VO als in het mbo.

Het is de bedoeling dat alle instellingen in het voortgezet onderwijs na een overgangsperiode vanaf schooljaar 2015-2016 hun digitale centrale examens en de rekentoets VO met dit nieuwe systeem afnemen. De mbo-instellingen zijn vanaf schooljaar 2013-2014 in de gelegenheid gesteld om de COE’s in Facet af te nemen.

>> Meer over Facet [website]

facet_logo