In de begin jaren ’50 heeft Bloom voor het eerst zijn taxonomie gepresenteerd, waarin een opbouw in moeilijkheidsgraad is aangebracht in hoe we onthouden, begrijpen en bestaande kennis weer kunnen toepassen. Deze taxonomie heeft tot ver in de jaren ’90 elke type onderwijs beïnvloed.
Door: Allard Bijlsma

bloom_taxonomie

Doordat de indeling uitgebreid en ingewikkeld toe te passen was, zijn er vanaf ongeveer het jaar 2000 diverse varianten op uitgebracht. Heel dicht bij de nieuwe indeling ‘volgens Bloom’ zit OBIT, uitgebracht door het (voorheen) APS in Utrecht. Aangezien in het hele onderwijs inmiddels een vorm van taxonomie een rol speelt, is het verstandig een aantal van deze taxonomieën op te nemen in het curriculum van de Pabo en elke lerarenopleiding. Docenten moeten hier standaard mee kunnen werken.

De Rode Planeet is bezig voor ongeveer 1600 leermethodes in het voortgezet onderwijs zogenaamde metadata-XML bestanden te ontwikkelen waarin steeds is opgenomen:

  • De volledige hoofdstukkenindeling van dit boek
  • Het OnderwijsBegrippenKader [OBK] voor het vak
  • Keuze uit toe te passen taxonomieën als Bloom, Neuner, OBIT en RTTI.

Alle klanten van WinToets en Quayn zullen op termijn via een wachtwoord toegang krijgen tot deze XML-bestanden. Dat gebeurt ook rechtstreeks vanuit de software. Alle bestaande 1200 XML-bestanden worden hiervoor aangepast en uitgebreid en bij 400 nieuwe edities en boeken wordt ook deze structuur opgezet. Wie zelf toetsen wil indelen op cognitief niveau, kan dat straks voor elk vak en elke methode voor dat vak direct doen vanuit onze programma’s.

In 2016 is uitgeverij Malmberg begonnen alle WinToets- en Quayn-toetsen bij hun methodes voor voortgezet onderwijs, standaard te voorzien van Bloom-metadatering.

>> Meer over de veranderingen in Bloom en discussie
>> Meer over OBIT in de praktijk
>> Meer over het huidige metadateren in WinToets en Quayn
>> Meer over het OnderwijsBegrippenKader

wt_keuzelijst.jpg[ vanuit WinToets kan een XML-metadatalijst direct worden gekozen ]