De tijd is voorbij van het naar elkaar doorsturen van toetsen in een attachment. Via Quayn is het standaard mogelijk om alles dat je maakt, zelf te delen met collega’s en met andere instellingen.
Door: Allard Bijlsma

quayn_uitwisselen

Omdat het delen van items en toetsen in Quayn met een paar muisklikken geregeld is, wordt het voor besturen eenvoudiger om docenten te laten samenwerken. Per sectie/team kunnen mappen worden gemaakt waarin docenten al hun materiaal kunnen gaan delen. Als onder een bestuur binnen 20 schoollocaties steeds 6 docenten elk 10 toetsen delen, dan zijn er binnen een jaar al 1200 toetsen voor een vak beschikbaar. Door goede werkafspraken te maken, is op deze manier snel een curriculum voor klas 1 t/m klas 6 volledig af te dekken.

In Quayn kan zowel binnen de school als met andere scholen worden gedeeld. Hierdoor kunnen besturen ook onderling gaan samenwerken. In Quayn kan door de beheerder worden aangegeven of er vanuit de school gedeeld mag worden en of andere andere scholen met de eigen school mogen delen. Er kan op itembank- en project-niveau worden gedeeld. Projecten kunnen niet meer gewijzigd worden. Items in itembanken kunnen wel gewijzigd worden en worden  gearrangeerd tot nieuwe projecten. In onze cursusboeken bij WinToets en Quayn wordt het delen van items en projecten uitgebreid behandeld.

>> Naar informatie bij de cursusboeken

DRP werkt aan een plan voor de ontwikkeling van landelijke itembanken, met steeds ongeveer 50.000 per vak. Hiervoor zijn enkele pilots gestart. Scholen die hierin interesse hebben kunnen zich daarvoor melden via info@drp.nl.

quayn_mappen_delen
[ mappen delen kan voor Projecten en Itembanken en beiden dan weer intern en extern ]