Als er ict in het onderwijs wordt toegepast heeft men al snel de nijging achteraf te kijken of de leerresultaten toenemen. Veel belangrijker blijkt al vele jaren te zijn of het welbevinden en de betrokkenheid (= engagement) toeneemt. Het is voor een docent erg fijn als leerlingen met plezier in de les komen en meer gemotiveerd zijn om voor het vak te werken. Dat scheelt veel conflicten in de les, problemen thuis en zelfs lesuitval. Of dat de cijfers ook hoger worden, is niet altijd even relevant.  Recent onderzoek van Ioana Jivet (TU Delft) laat zien dat als je studenten tussentijds beter laat zien hoe het gaat, dat dan hun ‘engagement’ toeneemt.
Door: Allard Bijlsma

learning_tracker

Een learning tracker werd tijdens het onderzoek ingebouwd in het dashboard van het systeem via welke studenten leerden. De tracker keek steeds hoe het ging en vergeleek dat met anderen die dezelfde cursus eerder al hadden doorlopen. Door de gerichte feedback die de studenten kregen konden ze meer toetsvragen oefenen en toonden ze minder uitstelgedrag. Het onderzoek toont aan dat het ‘engagement’ van de studenten hiermee is toegenomen en het uitstelgedrag is afgenomen.

Naar het onderzoek: [ klik hier ] 
Commentaar Wilfred Rubens: [ klik hier ]
Commentaar Willem van Valkenburg: [ klik hier ]

learningtracker