Eind 2018 is bij Toetsbureau opdendrieberg een kant-en-klare verzameling oefentoetsen uitgekomen, speciaal voor docenten aardrijkskunde in het voortgezet onderwijs. Op de KNAG-dag in Ede werd die gepresenteerd. De toetsen zijn te gebruiken binnen het online toetsprogramma Quayn. Dit is de veruit meest gebruikte online toetsapplicatie in het vo. Zie [ hier ] als voorbeeld een school en [ hier ] hoe het formatief wordt ingezet. wordpress_nzlijnInmiddels hebben we klanten en gebruikers en naderen we de 3500 direct in te plannen projecten. Rond de zomer hopen we klaar te zijn met het vullen van de bulkonderwerpen: examens, toetsen bij methodes, topografie, atlaskaarttoetsen, ontsluiting leervideo’s, vaardigheden & bronnengebruik. We zijn nu gestart met het ontwikkelen van oefentoetsen bij actuele thema’s. Dit doen we samen met GeoBronnen en @amapaday. Wekelijks brengen we zo’n 20 tot 30 nieuwe projecten uit. Na de zomer komt er ook een apart itembankendeel beschikbaar, waar toetsen kunnen worden aangepast en gearrangeerd. Hier gaan we toetsen van docenten verzamelen en uitwisselen. Voor dit onderdeel moet extra betaald worden straks.

De Projectenbank is verkrijgbaar voor vo-scholen die beschikken over een licentie op Quayn. Na aanschaf zijn alle toetsen direct in te plannen voor de eigen leerlingen. Ze worden gedeeld met het Quayn-avccount van de school.

Er kan op twee manieren een licentie worden afgesloten:

  1. Door het bij De Rode Planeet bv afsluiten van de (meest uitgebreide) licentievorm Quayn CONTENT. In deze licentie is de Projectenbank AK opgenomen.
  2. Door het bij De Rode Planeet bv afsluiten van een andere licentie op Quayn en daarnaast op de Projectenbank à Euro 149/jaar/excl. btw. [ naar webshop ]

Naar info Projectenbank: [ klik hier ]
Overzicht van wat er wekelijks uitkomt: [ klik hier ]
Naar rondleiding: [ klik hier ]
Naar online flyer: [ klik hier ]

Naar website opdendrieberg: [ klik hier ]

vb_earthquakemap_nw[ zo maar een vraag uit een oefentoets bij het onderwerp Systeem Aarde ]

odd_quaynportal
[ in deze toets, opgestart vanuit de QuaynPortal, wordt per vliegtuig gereisd van Nederland naar Taiwan ]