De meeste docenten bouwen oefen- en eindtoetsen nog op als losse toetsen. Door de opkomst van meer formatieve leertrajecten, is echter niet alleen behoefte aan meer en kortere toetsen, maar ook aan meer typen van toetsing. De ene keer zal je behoefte hebben aan een toets op papier, de andere keer wil je een online toets uit Quayn via een Chromebook of laptop inplannen en nog weer een volgende keer wil je via apps van Kahoot, Socrative of Quizlet oefenen in de klas. Ook binnen online leerprogramma’s wordt steeds meer tussentijds de cursist bevraagd. Een mooie applicatie om dat laatste in te ontwikkelen is iSpring SUITE waarmee je gewoon vanuit PowerPoint, tussen de leerstof en screencasts door, ook toetsvragen kunt opnemen.

quayn_deel1_voorkant_blog

Het is voor al deze vormen van gebruik niet handig losse toetsen te ontwikkelen. Beter is het een goed gemetadateerde itembank te maken, waar je alle soorten van gewenste toetsen zo uit kunt filteren. De online toetsapplicatie Quayn is geschikt voor het ontwikkelen, beheren van en het exporteren naar alle genoemde vormen van toetsing.

In ons net verschenen Cursusboek Quayn deel I, leg ik uit hoe je een goede mappenstructuur opzet voor itembanken en toetsen en hoe je daarvoor vragen ontwikkelt en hoe je die metadateert. Uit een itembank filter je vervolgens de toetsen en de ene keer maak je daar een versie met gekoppeld woordenboek van en de andere keer een versie met voorleesstem. Per toets bepaal je in Quayn of er feedback moet worden gegeven, of een vraag nogmaals gemaakt mag worden, of er voorgelezen moet worden, of via hyperlinking op woordniveau uitleg moet worden gegeven en of na afloop op metadata gebaseerde uitslagen moeten worden getoond. Maak bijvoorbeeld ook een reeks korte vraagvarianten voor gebruik in een app en maak printversies zonder gebruik te maken van vraagtypes die niet geschikt zijn voor papier.

formatief_spread_cursusboekquayndeelihoofdstuk3_750

Bij een beetje vak ontwikkel je met collega’s samen zo een itembank met duizenden vragen, maar vooral ook met allerlei soorten van versies voor diverse vormen van summatief en formatief toetsen. Ook kun je dan variëren in vraagvormen, zodat je de ene keer met flashcards werkt, een andere keer met meer gesloten vragen voor snelle analyses of via open vragen, waarbij de ‘zelfnakijkoptie’ wordt aangezet. Als je die instituutsbreed deelt, kunnen alle docenten van een vak vrijwel onbeperkt (oefen)toetsen vinden en gebruiken. Quayn kan toetsen onderling delen.

Het Cursusboek Quayn deel I is verkrijgbaar via onze [ webshop ]. Onderwijsinstellingen kunnen het ook op [ factuur ] bestellen. In oktober verschijnt deel II bij Quayn (samenwerken, werken als auteur, adaptief toetsen, beheer, sso inloggen, elo-koppeling, e.d.) en begin 2020 ons Cursusboek Formatief Toetsen. Hierin laten we zien hoe je formatieve toetsen ontwikkelt en inzet binnen zo’n 25 verschillende toetsapplicaties. Ook hierin zal Quayn uitgebreid aan bod komen.Toetsbureau opdendrieberg
wil met deze reeks van boeken een brug slaan tussen alle theorie rond summatief en formatief toetsen én het in de praktijk brengen hiervan én het leren ontwikkelen van de gewenste oefentoetsen. Wij verzorgen ook [ trainingen ] rond het opzetten van een instellingsbrede itembank en geven basistrainingen bij onze cursusboeken.Quayn_cover_170x240mm_v3-B