Vrijwel alle toetssystemen koopt u als een lege huls. Veel mooier zou het zijn als er in het systeem al toetsen voor de meeste vakken aanwezig zijn. Werkt u in het voortgezet onderwijs, dan is dit mogelijk via Quayn. Het enige dat de school nodig heeft is een licentie op de versie Quayn CONTENT. Een offerte hiervoor kunt aanvragen bij De Rode Planeet bv.

Bij deze versie worden meegeleverd: voorleesfunctionaliteit middels Readspeaker, het offline toetspakket QuaynOffline (de verwachte opvolger van WinToets 5 in 2020) én tienduizenden direct in te plannen toetsen bij de volgende vakken:

 • aardrijkskunde
 • biologie
 • Duits
 • economie
 • Engels
 • Frans
 • geschiedenis
 • NaSk
 • natuurkunde
 • Nederlands
 • rekenen (1F t/m 3F)
 • scheikunde
 • wiskunde

Elk vak is voorzien van oefentoetsen bij elke paragraaf, bij twee tot vier van de meest gebruikte lesmethodes (meerdere edities en niveaus) en van alle examens van de laatste vijf jaar (alle niveaus en tijdvakken). Vakken als aardrijkskunde, Nederlands, Engels en Frans zijn nog eens extra voorzien van honderden methode-overstijgende toetsen. Ook standaard opgenomen zijn de NVON-itembank voor biologie (23.000 aanpasbare vragen) en onze Toetsenbank Aardrijkskunde van opdendrieberg (40.000 vragen in niet aanpasbare toetsen). Die hoeft u dus niet meer apart aan te schaffen.

figuur10-17_quayn_boekII
[ voorbeeld van een vraag in het onderdeel atlasvragen in de Toetsenbank Aardrijkskunde ]

In mijn Cursusboek Quayn deel II ga ik uitgebreid in op alle mogelijkheden met deze toetsen- en itembanken. Na de aanschaf kunnen alle docenten binnen de school direct bij alle toetsen en die direct inplannen voor hun leerlingen. Scholen die snel veel secties en docenten met Quayn willen laten werken, kunnen direct aan de slag.

figuur10-11_quayn_boekII
[ voorbeelden van vragen voor diverse vakken ]

CURSUSBOEK
Het Cursusboek Quayn deel II is verkrijgbaar via onze [ webshop ]. Onderwijsinstellingen kunnen het ook op [ factuur ] bestellen. In augustus is deel I bij Quayn verschenen (toetsen maken, arrangeren, inplannen, afnemen, analyseren) en zomer 2020 verschijnt ons Cursusboek Formatief Toetsen. Hierin laten we zien hoe je formatieve toetsen ontwikkelt en inzet binnen zo’n 25 verschillende toetsapplicaties en -apps. Ook hierin zal Quayn uitgebreid aan bod komen en ook de koppeling met magister.me praktisch worden getoond.

Image29Toetsbureau opdendrieberg
 wil met deze reeks van boeken een brug slaan tussen alle theorie rond summatief en formatief toetsen én het in de praktijk brengen hiervan én het leren ontwikkelen van de gewenste oefentoetsen. Wij verzorgen ook [ trainingen ] rond het het werken met de CONTENT en onder meer ook bij het opzetten van een instellingsbrede itembank en geven basistrainingen bij onze cursusboeken.

Quayn_deel2_cover_750

Image30